Podle primátora Teplic Hynka Hanzy vše koresponduje s modernizací vlastního nádraží. Práce ze strany města probíhají, i když se opět nejspíše posune oprava hlavní nádražní budovy, která je majetkem Správy železnic.

Nádraží čeká dlouho na to, aby vypadalo jako před 150 lety nebo aspoň lépe než nyní. Město se samotnou budovou nic udělat nemůže, protože to není jeho majetek, chce se nicméně podílet na revitalizaci okolní lokality.

„Z naší strany se to týká oprav prostoru před nádražím. V dubnu by proto měla začít další projektová fáze, která má v ulicích Na Hrázi, Hrázní a částečně ve Vrchlického ulici naplánovat opravy komunikací, chodníků, zastávkových zálivů včetně zakomponování cyklodopravy,“ zmínil primátor. „Budeme tu chtít prvky zelenomodré infrastruktury. To znamená takové, které zadrží a v místě využijí veškerou srážkovou vodu,“ dodal.

Vlakové nádraží Teplice v Čechách ve čtvrtek 17. února 2022.
Takto ošklivé už bylo nádraží v Teplicích: Tak ho viděli lidé po příjezdu vlakem

Město si nechá vypracovat dopravní modely lokality a také simulace provozu včetně dopravních průzkumů. „Zapracujeme to pak do komplexní územní studie veřejného prostranství. Výstupy budou sloužit už pro zadání konkrétního projektu k územnímu a stavebnímu řízení spojených se změnou této části města. Náklady na takovou studii předpokládáme okolo 700 tisíc korun. Hotová i s vyhodnocením by mohla být do dvou let,“ uvedl Hanza. Vlastní realizace ze strany Teplic pak bude záviset na harmonogramu prací Správy železnic vedoucí k opravě budovy nádraží.

Na rozvoj celé lokality okolo nádraží existuje předběžná studie, kterou vypracovali společně architekt Václav Brejška se svým týmem a společnost Pro Cedop. Právě Brejška ve studii uvádí, že hlavními cíli revitalizace této části města je propojení přední a zadní části nádraží.

„Zároveň ale také zklidnění provozu před nádražní budovou. Vyřešit osobní dopravu v této lokalitě je jednou ze zásadních věcí,“ vyplynulo z komentářů studie. Dnes okolo nádraží po Hrázní ulici „profrčí“ 15 tisíc aut denně, dalších 20 tisíc jich projede Nákladní ulicí. Pokud se má revitalizovat celý prostor a trochu více upřednostnit chodci, je potřeba tato čísla snížit.