„Ministerstvo kultury zhodnotilo všechny předložené důkazy jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Dospělo k názoru, že dlouhodobé zanedbání údržby připravilo budovu o značnou část architektonických i uměleckořemeslných prvků. Hmotová podstata stavby je pak natolik poškozená, že při opravě by musela být značná část stavby odstraněna a znovu postavena. Budova bývalého nádraží již nemá znaky kulturní památky," píše se v rozhodnutí ministerstva kultury, které má Deník k dispozici.

Staré nádraží duchcovská radnice koupila na podzim roku 2012 za 340 tisíc korun od Správy železniční a dopravní cesty. Hlasování o koupi tehdy v zastupitelstvu dopadlo velmi těsně. Kritici namítali, že jsou to vyhozené peníze a přítěž do budoucna. „Koupit budovu nádraží byl od začátku špatný krok. Nebyl vůbec žádný plán, co s tím nádražím dál resp. se říkalo, že jsou dva podnikatelé, co ho chtějí koupit. Ale od svých záměrů záhy odstoupili. Nepodařilo se získat ani žádné dotace na případnou celkovou opravu. Jediný příslib, který jsme tehdy dostali, byl od ministerstva kultury a to ve výši 400 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce by přišla na desítky milionů korun, tak šlo o nepodstatnou částku," řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera, který tehdy hlasoval coby místostarosta proti koupi.

Koupí zůstal podle Šimbery Duchcovu v ruce černý Petr. Aktuální vedení chce budovu prodat. Nabízí ji zhruba za stejné peníze, jako ji kdysi Duchcov koupil. „Co vím, tak zatím se nikdo nepřihlásil. Oprava budovy by vyšla na nemalé peníze," dodal starosta.

Momentálně je staré nádraží zakonzervované. Kolem nádraží je plot, okna jsou zazděná. Zakonzervování platilo město a to hlavně z toho důvodu, aby do něj nelezla mládež a sběrači kovů. V minulosti několikrát zasahovali v objektu hasiči, protože bylo nahlášeno, že pod spadlým stropem je zavalen člověk. Podezření se však nikdy nepotvrdilo.

Budova je na odpis a v budoucnu ji pravděpodobně čeká zbourání. „Nechci předjímat, jestli bude nádraží zbourané či nikoliv. Třeba se na něj najde kupec. Každopádně nechceme, aby se z něho případně stala nějaká ubytovna či něco podobné," sdělil Šimbera.

Nádraží chátrá od roku 1968, kdy byla trať spojující Ústí a Chomutov přeložena a Duchcov se dočkal nového nádraží. Nádraží má docela pestrou historii. Díky uhlí výrazně veselejší. V roce 1881 právě na tomto nádraží proběhlo první telefonické spojení v Čechách. Po telefonní lince se tehdy spojily důl Richarda Hartmanna v Ledvicích s více něž dva kilometry vzdáleným nádražím v Duchcově. (kos)