V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 30.11.2009 celkem 8 312 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 236 žen, což představuje 51,0 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Dosažitelných uchazečů bylo 8 064. Míra nezaměstnanosti k tomuto datu byla 12,99 %. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 2 222 osob, tj. 26,7 %. Oproti stavu k 31.10.2009 (8 213 uchazečů o zaměstnání) se zvýšil celkový počet uchazečů o 99.

Ve srovnání se stavem k 30.11.2008, kdy ÚP v Teplicích evidoval 6 161 uchazečů o zaměstnání, se jejich počet meziročně zvýšil o 2 151 osob.

Během měsíce listopadu se nově evidovalo na ÚP v Teplicích 843 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 2 uchazeče méně než v měsíci říjnu, kdy se nově zaevidovalo 845 uchazečů. Na konci listopadu 2009 bylo evidováno celkem 1 141 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, k datu 31.10.2009 to bylo 1 114 uchazečů.

VÍCE O NEZAMĚSTNANOSTI VE ČTVRTEČNÍM TEPLICKÉM DENÍKU.