Odhad statistiků počítá ale jen s přirozeným přírůstkem či úbytkem, nebere v potaz migraci, která počet obyvatel v kraji v posledních letech ovlivňuje výrazněji.

Za zhruba 55 let by měl výrazně stoupnout průměrný věk. Nyní činí 39,6 roku, v roce 2066 by měl být 49,1 roku. I tak by ale mělo být obyvatelstvo kraje v průměru nejmladší mezi všemi regiony, stejně jako je tomu nyní. Velmi výrazně má také vzrůstat počet starých lidí. V roce 2009 bylo podle statistiků 1556 lidí starších 90 let, v roce 2066 jich má být přes 29.000.

Počet obyvatel kraje by měl ale ještě několik let vzrůstat. Statistici odhadují, že v roce 2017 by kraj měl mít přes 840.000 obyvatel, poté ale začne převažovat počet zemřelých lidí nad počtem nově narozených a počet obyvatel se bude snižovat. Narozených dětí má postupně ubývat už v příštím roce, letos by měl jejich počet ještě vzrůst.

Statistici také odhadují, že vzroste naděje na dožití. Vloni v kraji dosahovala u mužů 72 let a u žen 78,7 roku. V roce 2065 by naděje na dožití u mužů měla být 84,6 roku a u žen 89,6 roku.

Počet obyvatel by se do roku 2065 měl snížit ve všech krajích. Pokud by počet obyvatel Česka dlouhodobě nezvyšovala migrace ze zahraničí, snížil by se počet obyvatel země o více než 1,8 milionu. Nejvíce by podle demografů ubylo obyvatel v Praze, kam migranti míří nejčastěji; metropole by přišla o více než 280.000 obyvatel. Nejméně by se naopak snížil počet obyvatel Libereckého kraje a Vysočiny.