Patronkou a organizátorkou benefiční akce je každoročně Michaela Valentová, z centra pro pacienty s roztroušenou sklerózou při teplické nemocnici. „Běh s čelovkou je moje srdeční záležitost a jsem ráda, že druhý ročník předčil veškeré mé očekávání. Uspořádat takovouto akci jsem se rozhodla poté, co jsem sama roztroušenou sklerózou před několika lety onemocněla. Chci pomoci i ostatním lidem, jak se s nevyléčitelnou nemocí vypořádat a také společnost informovat více o roztroušené skleróze. Jedná se o autoimunitní onemocnění, které postihuje především mladé lidi a nemá nic společného se zapomínáním," uvedla organizátorka akce Michaela Valentová.

„Domnívala jsem se, že se běhu s čelovkou zúčastní kolem dvou set účastníků, realita ale předčila mé očekávání, na start se jich dostavilo přes 700," dodala s úsměvem ve tváři organizátorka akce.

Cílem akce bylo nejen finančně pomoci centru pro pacienty s roztroušenou sklerózou při teplické nemocnici, ale také poukázat na fakt, že se dá s tímto onemocněním žít plnohodnotný život. Pacienti a jejich rodiny se během sportovně laděného setkání potkají s lidmi řešícími stejné problémy, které ostatní lidé prakticky neznají.Běh s čelovkou“ vynesl pro teplickou nemocnici téměř devadesát tisíc korun. Na snímku vlevo MUDr. Marta Vachová a organizátorka Michaela Valentová.

K tomu přispělo i vystoupení MUDr. Marty Vachové, primářky Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, pod které Centrum pro pacienty s roztroušenou sklerózou spadá. „Ráda jsem přijala pozvání na akci zaměřenou ve prospěch těch, kteří roztroušenou sklerózou onemocněli. V rámci doprovodných akcí pořádaných k samotnému běhu jsem současně měla možnost přispět také k osvětě, které není nikdy dost, protože onemocnění není pouze zásahem do života těch, kteří onemocněli, ale také do životů jejich blízkých," uvedla primářka teplické neurologie.

„Zároveň chci poděkovat Michaele Valentové za skvělou myšlenku uspořádat akci, která nastupuje svou tradici. Poděkování samozřejmě patří za výtěžek, na němž se podílela celá řada lidí a který bude použit k dovybavení rehabilitačního pracoviště našeho RS centra, ale také za osvětu, které se díky běhu a doprovodným akcím problematice onemocnění roztroušenou sklerózou dostalo," doplnila MUDr. Marta Vachová.(pso)

(Na snímku v článku: vlevo MUDr. Marta Vachová a organizátorka Michaela Valentová.)