Jde o čísla 150 na hasiče, 155 na záchranáře, 158 na státní policii a 156 na městskou policii. Evropské číslo tísňového volání je 112.

Může se stát, že při nehodě a jiné mimořádné události na cestách si občan ihned neuvědomí, třeba díky vlivu stresu a šoku, kde se nachází.

Důležitá
telefonní čísla:


150 - hasiči
155 – zdravotníci
156 – městská policie
158 – Policie ČR

Operátoři na lince 112 jsou i na takové případy připraveni. Česká tísňová linka 112 totiž disponuje technologií, pomocí které může operátor snadněji identifikovat místo události.

„Pokud volající použije pro oznámení pevnou telefonní linku, je číslo telefonu automaticky identifikováno, včetně adresy volajícího. Pokud oznamovatel volá z mobilního telefonu, dochází k určení oblasti, ve které se oznamovatel nachází,“ vysvětlila mluvčí hasičského záchranného sboru Ivana Svitáková.

V roce 2008 bylo na tísňovou linku 112 v České republice přijato těžko uvěřitelných 3 756 298 hovorů.

Čeho by si lidé měli všímat

Pro usnadnění včasného příjezdu záchranářů je dobré si všímat výrazných staveb, (mostů, domů, kostelů), vodních toků a ploch (rybníků, řek, přehrad), železnice či čísel silnic. Tyto údaje a skutečnosti pak záchranářům sdělit. Vyslaná pomoc na místo události se tím zrychlí.

Ve městě je nejlepší pro identifikaci použít název ulice a číslo popisné. Ve velkých městech je vhodné informovat o části města. Je též dobré upozornit na výraznou stavbu nebo vodní plochu.

Na dálnicích pro změnu oznámit číslo dálnice, kilometr a směr, kterým auto jelo. Při nehodě na železnici je důležitý název trati nebo předchozí či nadcházející stanice.

Jednotné evropské číslo tísňového volání:
112 - je provozováno Hasičským záchranným sborem ČR

Popište také důležité detaily

Při volání z řeky je nutné oznámit název toku a kilometr, na kterém se událost stala. Informaci lze také doplnit názvem jezu, tábořiště nebo blízké železniční stanice.

„V oblasti, kde není výrazný orientační bod, je dobré pro určení místa použít pomístní název podle mapy (skály, zátoky, lesa, skládky, haldy) a připojit informace o nejbližších sídlech, obcích, čísla silnice, železnice,“ doplnila mluvčí Svitáková.