Na otázky týkající se změn na koupališti v Oseku odpovídá starostka Oseka Ing. Lenka Říhová.
Co vedlo město k tak zásadnímu kroku?
„Osecký rybník je v oddychové zóně města a v teplém počasí slouží návštěvníkům jako koupaliště. Léta byl přístupný bez omezení, ale v poslední době jsme měli velký problém s udržením pořádku kolem něj a stálo nás to každoročně nemalé peníze. Nechceme tady smetiště, nechceme, aby si v koupališti někdo pral oblečení, ničil nově instalované vybavení a prováděl další věci, které otravují běžné návštěvníky. Chceme zde udržet příjemné prostředí především pro občany našeho města. Oplocení bude uzavřené pouze v době provozu areálu, neradi bychom znemožnili našim občanům a návštěvníkům města oblíbené procházky kolem rybníka. Také správce je pouze sezónní.“

Bude koupaliště nadále volně přístupné?
„V sezóně bude platit schválený provozní řád areálu. Vztahuje se na malou nádrž Oseckého rybníka a zejména přilehlé plochy určené pro odpočinek a sportovní vyžití, vymezené hrází malé nádrže a oplocením přilehlých ploch. Areál je volně přístupný od 1. září do 31. května běžného roku. Řízený provoz začíná 1. června, končí 31. srpna a provozní doba je od 9 do 19 hodin. Vstup do areálu je v provozní době povolen pouze na platné vstupenky, denní nebo permanentní. Mimo uvedené časy je areál volně přístupný.“

Vstupné návštěvníky zřejmě moc nepotěší…
„ Vstupné nepokryje ani část nákladů na udržování areálu v provozuschopném stavu, a to včetně veřejných záchodků, o které se nově stará město. Nejde nám o to, abychom na provozu koupaliště vydělali, ale aby naše koupaliště nenavštěvovaly osoby, které sem z okolí jezdí jen proto, že je zde koupaliště zadarmo a svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky, kteří se pak logicky na naše koupaliště nevracejí. Občané Oseka si mohou zakoupit roční permanentní vstupenku za 20 Kč, která má podobu náramku, ostatní návštěvníci zaplatí podle ceníku od 30 do 50 Kč za jeden den.“

Kde se permanentka dá zakoupit?
„Na nákup permanentní vstupenky jedenkrát ročně má právo každý občan přihlášený v Oseku k trvalému pobytu. Prodávají se v pokladně areálu a v městském úřadě. Občané města se tak budou při vstupu na koupaliště prokazovat náramkem, který slouží jako doklad o úhradě vstupného v prostorách areálu na jeden kalendářní rok. Permanentka je nepřenosná. V případě jejího neoprávněného použití je obsluha oprávněna náramek zabavit.“

Vymezuje provozní řád nějaké zakázané činnost?
„Samozřejmě. Je nutné dodržovat obecná pravidla slušného chování, pokyny obsluhy areálu a vyvarovat se těch činností, které by byly v rozporu s dobrými mravy. V celém prostoru je například zakázán vjezd motorovým i jiným vozidlům, volný pohyb psů a jejich koupání, dále mytí, praní a stanování. Dětem do 6 let je vstup do areálu umožněn pouze s doprovodem.“ (re)