Kraj je veliký a okresy už neexistují. Takže veškerou důležitou správní agentu „odnášejí“ obce srozšířenou působnosti, čili bývalá okresní města, znichž se kjejich naprosté nelibosti staly náhradní okresní úřady. „My už žádnou samosprávu neděláme. Obce už dnes podle vyhlášky ani neschvalují územní plán,“ zlobí se primátor Jaroslav Kubera.

Teplice výjimkou

Kdysi se prý Vlastimil Tlustý vsadil stehdejším premiérem Grossem, že reforma státní správy si vyžádá více úředníků. Tlustý vyhrál rozdílem třídy. Vezmeme–li však na paškál Magistrát města Teplice, ten patří jako úřad vrepublice kopravdu těm nejskromnějším. Má jednoho náměstka primátora, pouze 7radních a 215zaměstnanců. „Není jiné padesáti tisícové město vČeské republice, které by ke své správě zaměstnávalo tak málo úředníků. Obvyklý počet je 400až 450zaměstnanců,“ tvrdí primátor. Podle něj to je situace až nepříjemná, protože tím pádem existuje malá zastupitelnost úředníků.

Byrokratický šiml řehtá

Od státu se na obce srozšířenou působností valí další a další byrokratické „výmysly.“ Některé, například Czech Point lze vítat, neboť občanům umožní snazší přístup kdůležitým informacím. Jiné agendy, třeba pasy, občanské a řidičské průkazy a stím spojený bodový systém obce zatěžují. „Proto jsme přivítali návrh ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, který chtěl oddělit od měst alespoň agendu státních sociálních dávek a zřídit samostatné sociální úřady. Bohužel, někteří starostové a hejtmani si chtěli zachovat svoji pochybnou moc a nesouhlasili stím,“ zlobí se Kubera.

Miliony tečou do kanálu

Teplický primátor tvrdí, že stát má přirozený zájem na tom, aby se zobecních úřadů staly národní výbory, protože jsou lépe ovladatelné než samospráva. „To je idůvod, proč už lidé ani žádný rozdíl nevnímají. Úřad obce srozšířenou působností má pořád svého voleného starostu či primátora. Kdežto okresní úřad měl svůj rozpočet přímo napojený na stát. Pokud mu stát přidal agendu, automaticky mu navýšil ipeníze do rozpočtu. Nám stát neustále přidává agendy, ale místo, aby nám přidal ifinance, opakuje, to máte zahrnuto vtom či onom výnosu,“ konstatuje primátor. Proto kritizuje některé starosty, kteří chybně usilují ozměnu rozpočtového určení daní. „Agendy by měly být placeny fyzicky. Má-li obec matriku, měla by na ni dostávat finanční prostředky podle toho, kolik má případů. Má-li živnostenský úřad, měla by dostat podle počtu živností, které za rok vydá. Stát nemá peníze, je zadlužený. Tak ať si nevymýšlí hlouposti,“ zlobí se Kubera.

Více se dočtete na straně 2 středečního teplického deníku…