Jak uvedla mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová: „Takové počasí budí respekt, neboť při něm často dochází ke škodám na majetku a může jít i o lidské životy."

Dále upřesnila, že nejvíce nebezpečná je bouřka do vzdálenosti tří kilometrů, což představuje devět sekund mezi hřměním a bleskem.

Hasiči radí se před bouřkou ukrýt do bezpečí a vyčkat v něm do doby, než bude bouřka vzdálená alespoň deset kilometrů, tedy zhruba třicet sekund mezi hřměním a bleskem. Bezpečným úkrytem tak jsou objekty s prověřeným hromosvodem, dále velké budovy s železobetonovou či ocelovou konstrukcí. V přírodě se lze schovat v hustém lese, nízkém porostu či úzkém údolí.

„Naopak se rozhodně nedoporučuje schovávat pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu, jako jsou staré hájenky," varovala Štrauchová.

Největším nebezpečím pro člověka je pobyt na volném prostranství, kde je veliké riziko zásahu bleskem. Stejné nebezpečí hrozí i na vyvýšených místech či v těsné blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů a vodních ploch.

Nesmí se zapomínat ani na silný vítr, který bouřku většinou doprovází. Ten představuje další nebezpečí, ať už vyvrací stromy či zvedá do vzduchu předměty.