Od září 2004 lze obor všeobecná zdravotní sestra studovat jen na vysokých nebo vyšších odborných školách. Na střední škole ho nahradil obor zdravotnický asistent. Absolventi tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou ale často nemají zájem o práci ve zdravotnictví. Letos tento obor ukončí 3900 studentů, ale už teď je jasné, že do praxe nenastoupí ani třetina z nich.

„V posledních letech přibývá těžce nemocných pacientů a zároveň ubývá pomocných profesí. Sestry zůstávají na všechno samy,“ říká Irena Pejznochová z České asociace sester. Absolventi také často odjíždějí za lépe placenou prací do ciziny.

Ráda by pracovala v Německu

Jednou z čerstvých absolventek, která si již shání práci v cizině, konkrétně v sousedním Německu, je slečna Mirka z Teplic. Je všeobecnou diplomovanou zdravotní sestrou a v Čechách zatím nepracuje, a ani ji to příliš neláká. Usiluje o práci v Německu. Důvody, proč je ochotná se za prací i přestěhovat, jsou tři. Základem je vyšší plat, dále pak jiné pracovní klima a také lepší životní úroveň. Hledání práce v zahraničí, konkrétně v Německu, však pro cizince není vůbec jednoduché. Mirka spolupracuje s drážďanským úřadem práce. Vyhledává si pracovní nabídky a dodává, že v Německu je po zdravotnickém personálu velká poptávka.

Získat pracovní povolení není vůbec jednoduché. Mirka má sice diplom, ale ten je potřeba pro práci v Německu ověřit a potvrdit, aby vyhovoval tamějšímu zákonu. Musela proto na českém ministerstvu zdravotnictví zažádat o potvrzení. „To jsem pak musela dát německé překladatelce, což zabralo další čas. Pak jsem vše odnesla na úřad práce do Drážďan,“ vysvětluje Mirka náročné, avšak nezbytné „lítání.“ Teď čeká na získání povolení. Dalším problémem je prý také fakt, že úřad práce na volná místa přednostně umisťuje německé uchazeče. To je přirozené ve všech zemích, které tak chtějí zamezit tomu, aby se na jejich trhu práce prosazovali cizinci na úkor domácích. Cizinec tak má šanci získat pouze pracovní místo, které nelze obsadit domácím uchazečem, anebo na výslovné přání zaměstnavatele.

Nedá se to srovnávat

V době studia byla Mirka na praxi v jedné velké německé nemocnici a také v domově důchodců. A prý se to nedá srovnávat s tím, co je tady. Péče, jídlo, vybavení a především finanční ocenění. „Co vím od známých, nástupní plat sestry je zhruba 12 500 korun, nováček sestřička na JIP má okolo 14 000 korun. V Německu jsme byli na exkurzi v obrovské nemocnici. Platy sester se zde pohybují okolo 1100 až 1200 euro. Sestřičky na JIP mají dokonce až 1800,“ srovnává Mirka. Rozhlížela se i po bydlení a něco malého pro rozjezd by se dalo sehnat už od 200 euro měsíčně.

Německá sestra se nemá špatně

Mirka vysvětluje, že v Německu si může zdravotní sestra docela slušně žít, ušetřit si na dovolenou či na auto. S platem, který dostává, pokryje výdaje na bydlení, potraviny a ještě jí může zbýt na úspory. „Navíc když je tam téměř všechno již zhruba stejně drahé jako tady, potraviny, benzín…,“ dodává Mirka. Bohužel v Čechách peníze zůstávají stejné. Česká sestřička si tedy příliš vyskakovat nemůže. „Ráda bych pracovala v nějaké nemocnici, ale klidně vezmu práci i v agentuře domácí péče,“ uzavírá Mirka.

Chtělo by to více peněz

Řešením by mělo být lepší finanční ocenění práce sester a opětovné zvýšení počtu pomocného personálu. Zdravotní sestry by rovněž měly mít možnost pracovně růst. „Důležité je také upravit vzdělávání sester, nedostatek kvalifikovaného personálu může ohrozit udržení kvality poskytované péče,“ dodává Pejznochová.
Ministerstvo zdravotnictví si samozřejmě uvědomuje závažnost problematiky a snaží se ji řešit novelizací zákona.

Platy sester rostly

V listopadu loňského roku byl hostem naší redakce tehdejší ředitel teplické nemocnice Ing. Robert Pelíšek. V rozhovoru padly dvě otázky, které se týkaly zdravotních sester, především pak jejich platů a zda je jich v teplické nemocnici dostatek.
První otázka na ředitele Pelíška zněla, zda se budou sestrám někdy zvyšovat platy. „Snažíme se každý rok zvyšovat platy zaměstnancům, například u sester oproti loňskému roku došlo k navýšení o cca 1700 Kč, přesto si myslím, že za jejich těžkou práci a vzhledem k inflaci bude i v budoucnu možnost platy dále navýšit,“ odpovídal Robert Pelíšek, když byl ještě ředitelem teplické nemocnice.

Druhá otázky se týkala údajného odchodu středního zdravotnického persomálu z teplické nemocnice. Čtenářka se ptala, co je na tom pravdy. „Podle mých včerejších informací od hlavní sestry nemocnice odešly v současné době zatím jen dvě sestry do MN v Ústí nad Labem.
V rámci fluktuace to bývá ale i naopak. Faktem ovšem je, že v celé republice začíná být silně pociťován narůstající nedostatek sester a pevně doufám, že v našem kraji se to projeví co nejpozději. Bez nich to prostě nejde a budeme se snažit je u nás udržet,“ vyjádřil se tehdy k celorepublikovému problému Pelíšek.