„V současné době vedeme šest správních řízení o návrzích na zákaz plnění celkem pěti kupních smluv DSÚK na nákup autobusů. Návrhy podaly společnosti SOR Libchavy a Centrum dopravních služeb,“ potvrdil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Úřad může návrhům vyhovět a plnění smluv zakázat, nebo návrhy zamítnout a správní řízení zastavit. „Víme o tom. Úřad nejedná korektně a nechrání hospodářskou soutěž, ba naopak. Je to další krok k tomu, že se nám ÚOHS snaží znemožnit koupit autobusy a zrušit kupní smlouvy,“ reagoval náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

ČÍM BUDOU JEZDIT?

Nejde o první zásah do zakázky za více než miliardu korun na nákup 161 nových vozů Scania a Zliner. Antimonopolní úřad už v dubnu zrušil rámcové smlouvy, které kraj s výrobci uzavřel na základě jednacího řízení bez uveřejnění. „Úřad dospěl k závěru, že rámcové dohody byly uzavřeny v rozporu se zákonem bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Pro krajského dopravce to znamená nemalé potíže. „Na základě rámcových smluv jsme uzavřeli s výrobci kupní smlouvy. Od září nám mají tito výrobci dodávat autobusy, které už jsou vyrobené a měly by se začít převážet k nám. Takže je s tím spojeno mnoho problémů,“ podotkl Komínek.

Právě proti pravomocnému rozhodnutí antimonopolního úřadu v otázce rámcových smluv podal v pátek krajský dopravce správní žalobu. „Věřím, že s žalobou u soudu uspějeme. Pokud nebudeme mít autobusy, nebudeme mít čím vozit cestující. ÚOHS nás tímto nutí k tomu, abychom měli i nadále půjčené autobusy od společnosti BusLine, které jsou v nájmu dražší než naše autobusy,“ připomněl Komínek a vysvětlil, že kvůli nedostatku autobusů na trhu má kraj půjčené vozy včetně odbavovacího systému právě od BusLine, s níž měl v minulosti mnoho sporů.

„Úřad je přesvědčen o správnosti a zákonnosti svých rozhodnutí a je připraven je před soudem obhájit,“ reagoval na správní žalobu Švanda.

Společnost Scania nepovažuje právní argumentaci ÚOHS za dostatečně podloženou. „Podle našeho názoru byly podmínky tendru nastaveny maximálně transparentně a nediskriminačně. Z veřejně dostupných zdrojů lze ověřit, že nastavené zadávací podmínky jsou v tendrech na dodávky autobusů standardní a že jim dokáže vyhovět dostatečný počet dodavatelů. Jinou věcí je však samotný zájem o danou zakázku. Skutečnost, že o původní tendr nebyl zájem, je objektivním důsledkem přetlaku zakázek na stávajícím trhu s autobusy a omezených kapacit jejich výrobců, nikoli důkazem nezákonnosti nastavení zadávacích podmínek. I naše společnost se původně ucházela o jiný tendr, ačkoli splňovala i podmínky napadené zakázky,“ sdělil už dříve k věci mluvčí společnosti Scania Viktor Tamayo.

I přes potíže s autobusy připravuje kraj od 1. září provozní změny na vybraných linkách na Ústecku a Litoměřicku. „Nejpodstatnější jsou změny na linkách 452 a změny a převedení linky 632 z oblasti Litoměřicka. Na lince 452 dochází z důvodu provozního zjednodušení ke zkrácení všech spojů do trasy Bahrathal-Verneřice. Úsek Lovečkovice Úštěk bude zajištěn prodlouženou linkou 632 Konojedy-Úštěk-Lovečkovice s přestupem. Dojde zde k menšímu zahuštění intervalu v pracovní dny do Konojed a zahuštění intervalu na 120 minut bude také o víkendech jak do Verneřic, tak do Úštěku. V důsledku těchto změn může dojít k časovým posunům nebo i zrušení některých spojů,“ informovala mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

ČASOVÉ POSUNY

Na lince 451 kraj prodlouží tři spoje až do Homole u Panny na žádost obce. „Na lince 453 dojde po dohodě s obcí Velké Chvojno ke změně rozložení zajížděk do Žďáru. Na lince 455 bude mírné prodloužení jízdních dob a s tím spojené časové posuny. Významnější je posun spoje 110 z provozních důvodů. Na lince 459 bude ranní školní spoj posunut na co nejdříve. Důvodem je snaha o dřívější příjezd do školy v Tisé na žádost rodičů. Na lince 460 bude posun školního spoje o plus pět minut z důvodu obratu spoje od linky 452,“ doplnila Dosedělová.

Z oblasti Litoměřicka kraj vyřadí linku 632, která přejde do Ústecka, a zavede linku 630 Úštěk Úštěk,Lukov. „Cílem je zlepšení obsluhy Lukova z hlediska dopravy školních dětí. Příslušné spoje budou přesunuty z linky 633 a dojde k rozšíření spojů o jeden pár. Přibude také zastávka Lukov,hl.sil. Všechny spoje budou vedeny jen ve dnech školního vyučování a odpolední spoje budou do/z Lukova jen na objednávku,“ dodala Dosedělová.