Den D byl 20. listopadu. Po dopoledních akustických zkouškách byla zahájena 7. Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2015. Naše Canzonetta zazpívala celkem pět písní, některé z nich dokreslila pohybovými kreacemi. Zaujala mj. také provedením povinné skladby M. Troupa „Golem", kdy vtipný text E. Frynty o sochaři, kterému se jeho Golem příliš nepovedl, sbor zazpíval tak, že si za to vysloužil nejen potlesk přihlížejících diváků, ale i Zvláštní cenu poroty za nejlepší provedení povinné skladby.

Krátce poté se představil komorní sbor Mazlíci GT. Ten tvoří několik studentů, kteří se chtějí sborovému zpívání věnovat ještě více. Mají vlastní zkoušky, vlastní repertoár, na jehož výběru, nastudování a provedení (též v pozici sbormistrů) se také podílejí. Mazlíci GT soutěžili ve druhé kategorii, jejíž převážná část probíhala následující den. Z jejich repertoáru porotu nejvíce zaujala lidová píseň Široký, hluboký.

V sobotu večer se po odzpívání všech sborů uskutečnil závěrečný koncert s vyhlášením výsledků. Nejprve na koncertě zazněly tři vánoční písně, které všichni studenti nacvičili v rámci workshopů. Zazpívat si je s cca 500 dalšími studenty byl opravdový zážitek. A pak už to přišlo. Po poděkování organizátorům a porotě oznamuje moderátorka výsledky soutěže. V první kategorii získala Canzonetta vedle již zmíněné ceny za povinnou skladbu také zlaté pásmo a absolutní vítězství. Mazlíci GT získali Zvláštní cenu poroty za kultivovaný hlasový projev.

Při večerním rozboru výkonů s odbornou porotou dostávala Canzonetta rady, jak to či ono vylepšit, ale celkově porota chválila vedle zpěvu také nadšení studentů.

O úspěch našich sborů se zasloužili sboristé, sbormistryně K. Martínková a P. Sedláková, klavíristka M. Loskotová a organizační spolupracovnice I. Hornofová. Za podporu děkujeme také Magistrátu města Teplice a vedení Gymnázia Teplice a v neposlední řadě rodičům.

Kde vystoupíme

Canzonetta vystoupí v rámci Teplické vánočky (29.11.) a Vánočních trhů (13.12.), dále se bude podílet na provedeních České mše vánoční v Teplicích. 8. prosince od 18h pořádá v aule GT vlastní Vánoční koncert. Hosty budou sbory ze ZŠ Buzulucká a ZUŠ Teplice. Srdečně vás zveme.

K. Martínková, Canzonetta Teplice