„Hned jak se obnoví běžná výuka, tak to s dětmi pořádně oslavím,“ okomentovala vítězství učitelka. O využití získaných peněz už má svoji představu. „Mám k dispozici krásnou novou učebnu, ale se starým vybavením, tak by bylo fajn nakoupit moderní pomůcky,“ řekla.

Jejím dobrým pomocníkem ve třídě je plyšové kuře Emil. Dětskou hračku využívá jako pomůcku, když potřebuje žákům objasnit probíranou látku. „Co totiž pochopí Emil, zvládneme i my,“ zdůrazňuje své heslo, které často používá jako motivaci. Oblíbená třídní učitelka hodiny navíc zpestřuje pokusy a názornými pomůckami, které si často vyrábí sama. I proto ji její svěřenci přihlásili do učitelského klání Zlatý Ámos.

Více o úspěchu učitelky čtěte v pondělním Teplickém deníku.