Pyl trav je nejsilnějším alergenem následujícího období a jeho množství bude narůstat v závislosti na aktuálním stavu počasí. Vysoká koncentrace pylu jehličnanů může vyvolat mechanické dráždění dýchacích cest a sliznic, alergologický význam je malý. Z bylin má význam zejména pyl šťovíku. Jedná se o alergen střední a nižší třídy, ale s velmi dlouhou dobou kvetení. Začíná se objevovat pyl jitrocele, pyl řepky může vyvolat reakci zejména v blízkosti řepkových polí.

Nejhojněji zastoupenou vzdušnou plísní je Cladosporium, v teplém a vlhkém počasí se bude koncentrace plísní zvyšovat.(re)