Policie na Teplicku se proto připojila k akci ministerstva vnitra zaměřené na výměnu řidičských průkazů vydaných v letech 1994 až 2000, kterým končí 31. prosince 2010 platnost. Podle mluvčího policie Daniela Vítka se řidiči mohou při jízdě v regionu nyní setkat s policisty, kteří jim tuto skutečnost připomenou informačním letáčkem „Nevyměníš – nepojedeš.“

„Kampaň má upozornit řidiče na to, že řidičské průkazy lze do konce roku 2010 vyměnit zdarma. Poplatek zaplatí zájemce pouze v případě, že bude chtít mít nový průkaz do pěti dnů. Řidiči by však s výměnou neměli příliš otálet, neboť je zřejmé, že nápor žádostí bude obrovský a ne všichni stihnou výměnu včas. Je nutné si také uvědomit, že od 1. ledna 2011 budou řidičské průkazy vydané do konce roku 2000 neplatné a neopravňující k řízení motorových vozidel,“ uvedl mluvčí.

Cesta na magistrát v Teplicich čeká také Romana Firčáka. Je řidič z povolání, a tak platný řidičák je pro něj velmi důležitý. „ Pravda je, že to odkládám, protože na to nemám čas. Ale pokud by měly pak na konci roku být fronty, tak si asi budu muset udělat radši čas už nyní,“ konstatoval na dotaz Deníku, kdy zamíří kvůli výměně řidičáku k úředním přepážkám.

TEPLICKÝ DENÍK JE NA FACEBOOK - STAŇTE SE JEHO FANOUŠKEM ZDE

Dlouhé fronty na teplickém magistrátu zažili už před lety, kdy končila platnost „červených a růžových řidičských knížek“. Desítky lidí se nahromadily před vstupními dveřmi už před osmou hodinou ranní a pak vznikl kolaps.

Vzpomíná na to také Radek Tomášek, který zde odstál čtyři hodiny. „Nechal jsem to až na prosinec. Stálo mě to dva dny dovolené. První den se na mě ani nedostalo. Druhý den jsem si musel přivstat. Ani nevím, kolik lidí bylo přede mnou. Už bych to nikdy nechtěl zažít,“ loví v paměti.
Primátor Jaroslav Kubera za teplický magistrát nabádá majitele starých řidičských průkazů, aby nenechávali výměnu na posledních chvíli. Zaměstnanci úřadu jsou pak terčem různých nadávek, že nestíhají. Přitom chyba není na jejich straně.
Ukončení platnosti starých průkazů vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pražská výrobna těchto dokladů, kam se vše posílá, očekává hlavní nápor na konci tohoto roku.

Na Teplicku se výměna týká ještě tisícovek řidičů.

PRAVIDLA A SANKCE
Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe řidičský průkaz. Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Řidičský průkaz je neplatný, jestliže: a) uplynula doba jeho platnosti,
b) údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti,

c) jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy,
d) je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné.

Policie upozorňuje, že řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010.

Tyto řidičské průkazy od 1. ledna 2011 pozbývají platnost, proto nenechávejte výměnu na poslední chvíli! Pokud osoba řídí morotové vozidlo a vlastní řidičské oprávnění, které ale pozbylo platnosti, může jí být udělena policistou na místě bloková pokuta až do výše 2.000,-Kč, ve správním řízení pak pokuta 1.500 až 2.500,-Kč.

V případě, že osoba řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, vystavuje se trestu zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho roku do dvou let a pokutě od 25 000 do 50 000 Kč.