Policisté z oddělení prevence, spolu s dopravními policisty a kolegy pořádkové policie, upozorňují během prvních dnů školního roku na přechodech pro chodce na dodržování pravidel bezpečného přecházení na pozemních komunikacích.

Svou pozornost zaměřují policisté zejména do lokalit v blízkosti základních škol, kde dětem i jejich rodičům připomínají, jak správně přecházet vozovku, i tu skutečnost, že chodci mají nejen práva, ale také i povinnosti.

„Cílem preventivního projektu je preventivní působení na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak osvojení dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky dětmi a odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce," říká Daniel Vítek, který je preventistou PČR v Teplicích.

Děti v průběhu akce dostávají od policistů, kteří dohlížejí na jejich bezpečnost a poučují je o zásadách bezpečného přecházení vozovky, malé dárky a reflexní materiály.

„Podle mě to je dobrá věc, takto upozornit přímo u školy na to, jak přecházet silnici. Ne každý rodič to ví a hlavně to neříká svým dětem," říká k této akci Ludmila Pojná, matka školáka. (r)