Lůžka do jednotlivých zařízení rozdělí během následujících měsíců. Nejvíce, celkem 61, jich dostane ústecká Masarykova nemocnice.

„Nová lůžka přispějí ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů. Ocení je především senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě taktéž ošetřovatelský personál," věří Jiří Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

Necelých sedm milionů

Nová lůžka, konkrétně 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek akutní lůžkové péče a 9 lůžek následné lůžkové péče, stojí zhruba 6,8 miliónu korun. Částku pokryjí prostředky z dotace Ústeckého kraje.

Podle vedoucího úseku ředitele Jiřího Vondry dotačního titulu využily nově také další organizace spadající pod Krajskou zdravotní.

„Jde o oddělení následné péče v Mostě a také o oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ryjicích. Ty totiž prozatím ještě nejsou do celkového počtu nových lůžek v Ústeckém kraji započítány," vysvětlil Jiří Vondra.