V současné době mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů, u čtyř z nich počítá Krajská zdravotní s dalším používáním i po dokončení výstavby nových sálů.

„Stávající prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí," informoval Jiří Vondra.

NOVÉ SÁLY

V nových operačních sálech bude probíhat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Stavební práce na novém pavilonu v teplické nemocnici její chod nijak významně nenaruší. Výjimkou bude finální fáze prací, kdy dojde k napojení operačních sálů na pavilon F a také období rekonstrukce a rozšiřování výtahových šachet v pavilonu F. Omezený bude pouze pohyb osob v prostorách, kterých se stavba dotkne, nikoliv poskytovaná zdravotní péče.

Pro motoristy, přijíždějící do nemocnice v Teplicích je důležitá informace, že projekt počítá také s výstavbou 25 parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Výstavba nového pavilonu pro operační sály bude největší investicí v areálu teplické nemocnice v posledních letech. Vedení Krajské zdravotní, a. s., předpokládá, že investice by měla dosáhnout 180 milionů korun, náklady na výstavbu pavilonu vzejdou z nabídek podaných v otevřeném výběrovém řízení. „Zahájení výstavby je naplánováno na rok 2017 a hotovo by mělo být do dvou let od uzavření smlouvy o dílo s vítězem tendru," informoval mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra.

Krajská zdravotní, a. s. je se svými šesti tisíci sedmi sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. V loňském roce měla společnost obrat 6 miliard korun, při kladném hospodaření. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní jednu páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj, který prostřednictvím Krajské zdravotní spravuje pět nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově včetně několika specializovaných pracovišť v dalších lokalitách Ústeckého kraje. (jv, ot)