Celkové náklady na stavební práce a vybavení novými přístroji dosáhly částky téměř 30 milionů korun.

V současné době se rekonstruuje jednotka intenzivní péče na chirurgickém oddělení. Jde především o přerozdělení prostoru na JIP, kde byly zcela nevyhovující úzké chodby, komplikující práci ošetřujícímu personálu a o vybavení novými monitorovacími systémy. Rekonstruovány jsou rozvody, vyměnila se okna a budují se nové příčky. Pokračují také práce na fasádách. Budovu, kde je chirurgie a operační obory pak poznají pacienti už na první pohled podle kombinace bílé s cihlovou barvou. Cihlová barva, použitá na menších plochách fasády, bude sjednocujícím prvkem v celém areálu nemocnice s poliklinikou v Teplicích. Barvy dominantních ploch by pak měly pomoci v lepší orientaci. Jednotlivé budovy budou také postupně zateplovány.

Během letošního podzimu budou zahájeny ještě další dvě významné investiční akce. V prvním případě jde o rekonstrukci lůžkového oddělení ortopedického pavilonu za zhruba 20 milionů korun. Kromě dvou pokojů, které budou mít společné sociální zařízení, se pak všechny ostatní pokoje dočkají vlastního sociálního zařízení, byť za cenu toho, že se sníží počet lůžek.

Druhou stavební akcí bude oprava komunikací v areálu nemocnice.