Proměna teplické nemocnice počítá s využitím všech současných pozemků nemocnice, které jsou okolo omezené městskou zástavbou. Investice se odhadují na miliardy korun.

„Změna si vyžádá především výstavbu nových pavilonů, které nahradí některé současné objekty, jejichž uspořádání je právě pro další rozvoj zdravotní péče a jejich organizaci nevyhovující,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Ilustrační foto
Přilepšení na Vánoce: Zaměstnanci Krajské zdravotní dostanou zajímavé prémie

Dokument, který do budoucna řeší rozvoj celého nemocničního areálu, připravovalo s odborníky vedení Krajské zdravotní a také přímo zdravotníci v místě. „Jsem proto rád, že můžeme připravené projekty v rámci dlouhodobého výhledu uplatnit. Perspektiva rozvoje nemocnice je důležitá. Její konkrétní podoba, kterou nabízí zpracovaný generel, je pozitivním signálem k celé veřejnosti, pacientům i personálu,“ zmínil ředitel Nemocnice Teplice Tomáš Hrubý.

Pro odborníky, kteří se na vizi nemocnice podíleli, to byla náročná úloha. „Především na zmapování současného stavu budov, jejich technického vybavení a určení vazeb mezi jednotlivými odděleními. Areál nemocnice vznikal postupným vývojem během posledních sta let a některá řešení se nám dnes už mohou zdát neopodstatněná, ač v době vzniku svoji logiku měla,“ přiblížil architekt Zdeněk Sláma, co bylo pro architekty při zpracování generelu teplické nemocnice nejnáročnější. Jeho tým má zkušenosti s projekty zdravotnických zařízení pro veřejný i soukromý sektor na řadě míst v republice.