„Kvůli komunikační bariéře a nedostatečné orientaci v právních předpisech si lidé často myslí, že nemají zastání,“ vysvětluje hlavní důvod novinky Petra Beránková z Pro Polisu. „Na řešení těchto problémů nemáme dostatečný lidský kapitál a navíc nikdo z nás nemá dostatečné vzdělání v oblasti práva, proto jsme se rozhodli zřídit neformální instituci teplické ombudsmanky,“ dodává Jakub Mráček.

Hlavní činností ombudsmanky bude na základě podnětu od občana zjistit, zda správní orgán postupuje správně a poradit občanovi, jak postupovat v případě, že příslušná instituce jedná v rozporu se zákonem, zneužívá své postavení nebo dělá zbytečné obstrukce. “Činnost ombudsmana nebude spočívat v komplexním řešení kauz, se kterými se na něho občané obrátí. Smyslem je pomoci těm občanům, kteří se chtějí aktivně zapojit do řešení problémů, a to vyhodnocením situace a poskytnutím rady, jak situaci řešit,” upřesňuje náplň své funkce Pavla Bejčková. Možnost spolupráce s ombudsmankou je další službou pro všechny občany Teplic, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozhodování veřejné správy ve svém městě. “Od vedení města očekávám ve všech případech vstřícný přístup,” uzavírá ombudsmanka. (pb)