V mikroregionu Teplice došlo k poklesu uchazečů o 110, v případě Duchcova o 73 uchazečů, v mikroregionu Bílina o 53. Nejmenší pokles zaznamenal mikroregion Krupka, kde počet uchazečů klesl o 18.
Nejnižší míra nezaměstnanosti, 11,3 %, je v mikroregionu Teplice, kde je dlouhodobě největší nabídka volných míst. Těch bylo na konci května 496. Nejvyšší míra nezaměstnanosti, 15, 27 %, je v mikroregionu Krupka, kde je málo pracovních příležitostí, na konci května jich zde bylo 60. V průběhu letošního roku však vzniknou nová místa u investorů v krupské průmyslové zóně. Relativně vysoká míra nezaměstnanosti, 13, 84 % byla na konci května i v mikroregionu Bílina, kde je nejvyšší podíl nekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst činil 109.
Mikroregion Duchcov je takovým zlatým středem. Míra nezaměstnanosti zde na konci května dosáhla 12,48 %. Uchazečům o práci zde bylo k dispozici 67 volných pracovních míst.
Statutární město Teplice mělo k 31.5.2007 míru nezaměstnanosti 11,36 %. V evidenci úřadu práce bylo ve městě Teplice 355 volných pracovních míst. Na 1 volné místo zde připadalo 9,1 uchazečů o zaměstnání.