V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo k poslednímu červencovému dni roku 2007 celkem 8 112 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 659 žen, což představuje 57,4 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 1 496 osob, tj. 18,4 %. Oproti 30.6.2007 se snížil celkový počet uchazečů o 232.
Během měsíce července 2007 se nově evidovalo na Úřadě práce v Teplicích 643 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 105 uchazečů více než v měsíci červnu 2007, kdy se nově zaevidovalo 538 uchazečů.
Většina se vrátila zpět do práce
Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 875 uchazečů o zaměstnání, z nichž 582 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 170 uchazečů a z jiných důvodů 123 uchazečů.
Stále chybějí kvalifikovaní
Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 4 226 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 562 bylo vyučených, 1 171 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 153 uchazečů bylo vysokoškoláků. Na konci července evidoval teplický úřad práce 754 volných pracovních míst, na konci června 2007 to bylo 780 míst.
Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 114 míst, pro vyučené 469, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 126 a pro vysokoškoláky 45. Každý měsíc se při statistice nezaměstnanosti potvrzuje fakt, že je nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí. Celkově připadalo na jedno volné pracovní místo 11 uchazečů o zaměstnání.