Přes polovinu, konkrétně 56, 4 % z toho to počtu tvořily ženské uchazečky. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 1 532 osob.
Během měsíce května 2007 se nově evidovalo na Úřadě práce v Teplicích 565 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 44 uchazečů méně než v měsíci dubnu 2007.
Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 4 566 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 805 bylo vyučených, 1 160 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 115 uchazečů bylo vysokoškoláků.
S ubývajícím počtem uchazečů o zaměstnání dochází také ke zhoršování struktury těchto uchazečů. Ti, kteří mají kvalifikaci, schopnosti a žádné omezující faktory (nepříklad zdravotní), tak většinou najdou zaměstnání brzy. V evidenci pak zůstávají nekvalifikovaní a lidé s rizikovými faktory, jakými mohou být například vysoký věk či špatný zdravotní stav. Nezřídka dochází také ke kumulaci těchto faktorů.
Z evidence úřadu práce bylo vyřazeno 822 uchazečů o zaměstnání, z nichž 518 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 165 uchazečů a z jiných důvodů 139 uchazečů.
Na konci května evidoval úřad práce 732 volných pracovních míst. Pro srovnání na konci dubna 2007 to bylo 688 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 136 míst, pro vyučené 425, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 135 a pro vysokoškoláky 36. Trend nedostatku kvalifikovaných dělnických profesí stále přetrvává.
Na jedno volné pracovní místo připadalo na konci května zaokrouhleně 12 uchazečů o zaměstnání.