V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo na konci června celkem 8 344 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 736 žen, což představuje 56,8 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Oproti konci května 2007 se celkový počet uchazečů snížil o 302. Klesl také počet uchazečů se zdravotním postižením. Oproti květnu 2007 tento pokles činil 27 osob. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 1 487 osob, tj. 17,8 %.
Ve srovnání se situací počtu uchazečů ke stejnému datu minulého roku, tedy k 30.6.2006, se počet uchazečů meziročně výrazně snížil. Na konci loňského června evidoval teplický ůřad práce 9 556 uchazečů. Jejich počet se tedy meziročně snížil o 1 212 osob.
Během června se na teplický úřad práce přišlo nově evidovat celkem 538 uchazečů, což bylo o 27 méně než předchozí měsíc.
Co se týče vzdělanostní struktury uchazečů, celkem 4 381 mělo základní vzdělání, 2 712 bylo vyučených, 1 129 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 122 uchazečů bylo vysokoškoláků. Úřad práce v Teplicích evidoval na konci června již 780 volných pracovních míst.
Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 130 míst, pro vyučené 477, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 125 a pro vysokoškoláky 48. Celkově připadalo na 1 volné pracovní místo 11 uchazečů o zaměstnání.
Z uvedených čísel je patrný obrovský nepoměr uchazečů se základním vzděláním a nabídky volných pracovních míst pro ně. Právě špatná vzdělanostní struktura uchazečů o práci je jedním z největších problémů nezaměstnanosti na Teplicku.
Během června 2007 bylo z evidence úřadu práce vyřazeno celkem 840 uchazečů o zaměstnání. Většina z tohoto počtu, konkrétně 502 uchazečů nastoupilo zpět do pracovního poměru.
Pro nespolupráci s úřadem práce bylo z evidence vyřazeno 180 uchazečů a z jiných důvodů 158 uchazečů.