Zcelkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu vnezaměstnanosti 1 417 osob, tj. 18,2 %. Oproti 31.7.2007 (8 112 uchazečů o zaměstnání) se snížil celkový počet uchazečů o 309. Ve srovnání se stavem k31.8.2006, kdy ÚP vTeplicích evidoval 9 558 uchazečů, se jejich počet meziročně snížil o 1 755 osob.