V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 31.10.2007 celkem 7 464 uchazečů o zaměstnání. Oproti konci září , kdy bylo na ÚP Teplice v evidenci 7 778 uchazečů o zaměstnání se snížil celkový počet uchazečů o 314. Ve srovnání se stavem k 31.10.2006, kdy Úřad práce v Teplicích evidoval 9 425 uchazečů, se jejich počet meziročně snížil o 1 961 osob.
Během měsíce října 2007 se nově evidovalo na teplickém úřadu práce 665 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 229 uchazečů méně než v měsíci září 2007, kdy se nově zaevidovalo 894 uchazečů. V září se evidovalo hodně absolventů škol, proto je v říjnu počet nově zaevidovaných již nižší. Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 3 910 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 315 bylo vyučených, 1 131 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 108 uchazečů bylo vysokoškoláků. Vzdělanostní struktura uchazečů je stále velmi špatná. Největší část tvoří nekvalifikovaní uchazeči se základním vzděláním, pro které je velmi málo pracovních míst.
Na konci října evidoval úřad práce 812 volných pracovních míst, na konci září 2007 to bylo 841 míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 123 míst, pro vyučené 530, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 128 a pro vysokoškoláky 31. Celkově připadalo na 1 volné pracovní místo 9,2 uchazečů o zaměstnání. Mezi počtem uchazečů se základním vzděláním a počtem volných pracovních míst pro ně je očividně velký nepoměr. Proto právě počet těchto uchazečů, kteří jsou špatně uplatnitelní na trhu práce, klesá jen velmi pomalu.
Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 979 uchazečů o zaměstnání, z nichž 580 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 243 uchazečů a z jiných důvodů 156 uchazečů.
K poklesu počtu uchazečů došlo také ve všech mikroregionech okresu. V mikroregionu Teplice o 146 uchazečů, Duchcov o 52 uchazečů, Bílina o 61 uchazečů a Krupka o 52 uchazečů.