V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 29.2.2008 celkem 7 353 uchazečů o zaměstnání. Oproti lednu se snížil celkový počet uchazečů o 254. Míra nezaměstnanosti byla na konci února 11,80 %.

Během měsíce února 2008 se nově evidovalo na ÚP v Teplicích 581 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 369 uchazečů méně než v měsíci lednu 2008, kdy se nově zaevidovalo 950 uchazečů. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 835 uchazečů o zaměstnání, z nichž 572 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 128 uchazečů a z jiných důvodů 135 uchazečů.

Na druhou stranu došlo ke snížení počtu volných pracovních míst. Na konci února nabízel úřad práce 682 volných pracovních míst. Pro uchazeče se základním vzděláním bylo 97 míst, pro vyučené 434, pro středoškoláky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 112 a pro vysokoškoláky 39.