V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 31.5.2008 celkem 6 554 uchazečů o zaměstnání, z toho 3 807 žen, což představuje 58,1 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Dosažitelných uchazečů bylo 6 117. Oproti konci dubna se snížil celkový počet uchazečů o 240.

Během měsíce května 2008 se nově evidovalo na ÚP v Teplicích 533 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 165 uchazečů méně než v měsíci dubnu 2008, kdy se nově zaevidovalo 698 uchazečů. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 773 uchazečů o zaměstnání, z nichž 487 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 156 uchazečů a z jiných důvodů 130 uchazečů.