V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 31.5.2009 celkem 7 565 uchazečů o zaměstnání, z toho 3 938 žen, což představuje 52,1 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Dosažitelných uchazečů bylo 7 324. Míra nezaměstnanosti k tomuto datu byla 12,03 %. Z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu v nezaměstnanosti 2 380 osob, tj. 31,5 %. Oproti stavu k 30.4.2009 (7 550 uchazečů o zaměstnání) se zvýšil celkový počet uchazečů o 15. Ve srovnání se stavem k 31.5.2008, kdy ÚP v Teplicích evidoval 6 554 uchazečů, se jejich počet meziročně zvýšil o 1 011 osob.

Problematice nezaměstnanosti na Teplicku se budeme blíže věnovat v úterním teplickém deníku…