Tomáš Raichl z teplického úřadu práce předvídal nárůst nezaměstnanosti během července. Ukázal na to již fakt, že hned na začátku měsíce se na úřad práce přišli zaevidovat lidé propuštění z AGC Flat Glass. Raichl měl pravdu. V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 30.6.2009 celkem 7 775 uchazečů o zaměstnání. Oproti konci června 2009 se během července zvýšil celkový počet uchazečů o 251. Během měsíce června se nově evidovalo na ÚP v Teplicích 778 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 43 uchazečů více než v měsíci květnu, kdy se nově zaevidovalo 735 uchazečů. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 819 uchazečů o zaměstnání, z nichž 468 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 199 uchazečů a z jiných důvodů 152 uchazečů.

Velkým problémem na Teplicku je vysoký počet uchazečů o práci se základním vzděláním. Tito nezaměstnaní tvoří téměř než polovinu z celkového počtu uchazečů. Bohužel práce pro nekvalifikované uchazeče téměř není. Pro 3 749 uchazečů se základním vzděláním je v nabídce pouze 18 volných pracovních míst. Situace je nyní o to horší, že práce je všeobecně málo, i pro kvalifikované lidi. K datu 31.7.2009 evidoval úřad práce 174 volných pracovních míst, na konci června 2009 to bylo 195 míst. Zhruba po 60 míst je v nabídce pro vyučené a pro středoškoláky nebo lidi s vyšším odborným vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaným bylo nabízeno 33 možností uplatnění. Nedostatkovou profesí jsou lékaři. Na jedno volné pracovní místo připadalo na konci července téměř 50 uchazečů o zaměstnání. To je velký nepoměr.

Něco navíc:

Na konci července 2009 bylo evidováno celkem 1 101 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, k datu 30.6.2009 to bylo 1 086 uchazečů. Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 3 749 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 630 bylo vyučených, 1 201 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 195 uchazečů bylo vysokoškoláků. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. přestali být od 1.10.2004 vedeni absolventi škol a mladiství jako samostatná skupina uchazečů o zaměstnání, pro statistické účely se však počet absolventů a mladistvých stále sleduje. K datu 31.7.2009 bylo v evidenci ÚP v Teplicích 392 absolventů škol a mladistvých (k 30.6.2009 bylo v evidenci ÚP 397 absolventů a mladistvých).