Z tohoto počtu bylo 5 003 žen, což představuje 56,2 % zcelkového počtu evidovaných uchazečů. Dosažitelných uchazečů bylo 8 293. Míra nezaměstnanosti k tomuto datu byla 13,80 %. Zcelkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání pobíralo podporu vnezaměstnanosti 1 597 osob, tj. 17,9 %. Oproti 31.3.2007 (9 254 uchazečů o zaměstnání) se snížil celkový počet uchazečů o 351. Ve srovnání se stavem k30.4.2006, kdy ÚP vTeplicích evidoval9 872 uchazečů, se jejich počet meziročně snížil o 969 osob.