Jak informoval Tomáš Raichl z Úřadu práce v Teplicích, v evidenci bylo na konci února 9 233 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 14,44 %. Volných pracovních míst bylo evidováno 133, na jedno volné místo tedy připadalo 69,4 uchazečů.

„Ve srovnání se stavem k 28.2. 2009, kdy Úřad práce v Teplicích evidoval 7 488 uchazečů o zaměstnání, se jejich počet meziročně zvýšil o 1 745 osob,“ uvedl Tomáš Raichl.
Během měsíce února se nově evidovalo na Úřadu práce v Teplicích 811 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 353 uchazečů méně než v měsíci lednu. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 668 uchazečů o zaměstnání, z nichž 397 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 154 uchazečů a z jiných důvodů 117 uchazečů. (re)