Zároveň rozhodla v souladu s Usnesením Vlády ČR o určení mateřských škol, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let, a to Mateřskou školu Čtyřlístek v ulici Zelená a Mateřskou školu v ulici Hlávkova.

Pro zabezpečení výkonu nezbytné péče o žáky ve věku od 7 do 10 let byla určena Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy Na Stínadlech.

Na zařízení se mohou obrátit rodiče dětí, kteří jsou zaměstnancem bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,příslušníkem ozbrojených sil a zaměstnancem určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.  

Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.