Jedná se o historicky první výstavu zaměřenou výhradně na mstišovské sklo. Teplické muzeum ji připravilo ve spolupráci se soukromými sběrateli, s muzei v Liberci a Jablonci n/Nisou a slavným karlovarským podnikem MOSER, a.s. Výstava přináší hned několik pohledů na mstišovské sklo seznamuje s historií sklárny, poučuje o zvláštnosti technologie i specifickém designu skla spojeného se jmény významných výtvarníků, Františka Zemka, Hany Machovské, Vladimíra Míky a Karla Zemka, kteří byli kmenovými návrháři sklárny. Mimo nich však ve sklárně příležitostně tvořili další slavní sklářští designéři, např. Emanuel Beránek, Jitka Forejtová nebo Miloš Filip.

Komentovaná prohlídka výstavy „Sklo ze Mstišova, známé neznámé" s autorkami výstavy, za účasti sklářských výtvarníků Hany Machovské a Vladimíra Míky se uskuteční ve středu 9. září 2015 v jízdárně teplického zámku. (jb)