Noc kostelů nabídne rozmanitou nabídku možností komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, hudební vystoupení, programy pro děti apod., na některých místech i návštěvu prostor, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné ať už jsou to varhanní kůry, krypty nebo kostelní věže. Noc kostelů ale také nabídne prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, duchovní slovo, besedy o víře apod. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s křesťanstvím zajímá.

„Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby i dnes," láká na akci litoměřický biskup Jan Baxant.

Krupka

Po roce se bude konat v Krupce Noc kostelů, 29. května od 18 hodin v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Na programu je vystoupení pěveckého sboru, prohlídka kostela s výkladem, hra na varhany a další akce. Vzít s sebou můžete i děti, protože i pro ně je připraven zajímavý program. Každý návštěvník Noci kostelů má možnost získat poutnické razítko.

Bílina

Akce s názvem Noc kostelů se v letošním roce účastní na 1100 kostelů a modliteben po celé ČR. Proběhne v pátek 29. května a program letos poprvé připravila i římskokatolická farnost v kostele svatého Petra a Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006. Návštěvníci bílinského kostela mohou přijít mezi 21:00 a 23:00. Na úvod se zájemci dozví něco o Noci kostelů a od 21:00 do 22:00 budou mít možnost podívat se na věž ke zvonu a vyzkoušet si varhany tedy nejen se na ně podívat, ale zkusit si na ně i zahrát. Chybět nebude ani přednáška Jiřího Wolfa z duchcovského muzea. Jako doprovodný program farnost připravila výstavu liturgických oděvů.

Zabrušany

Při páteční akci „Noc kostelů" otevře i unikátní kostel ve farnosti Zabrušany. Program začne už od 16:30 hod, kdy mohou přijít děti a bude pro ně připraveno „hravé odpoledne". Od 18:00 do 18:30 hod. je potom možné přijít do kostela zapálit svíčku je to také příležitost svěřit své těžkosti, ale i radosti Hospodinu, nebo je možné svíčku zapálit i za někoho blízkého zemřelého. Od 18.30 do 19:15 hod. bude komentovaní prohlídka kostela sv. Šimona a Judy. Od 19:20 do 20:15 hod. se budeme společně modlit za farnost a bude i bohoslužba slova s naším jáhnem Františkem.

Od 20:15 do 21:00 hod. pak bude čtení z Bible a možnost ztišení, meditace a zamyšlení. Záštitu nad noci kostelů v Zabrušanech převzal i místní starosta, pan Ing. Jaroslav Černý," řekla Dana Tichá .

Osek

Do akce s názvem Noc kostelů se v pátek 29. května zapojí i kostel Nanebevzetí Panny Marie v cisterciáckém klášteře v Oseku. V 18 hodin zahájí Noc kostelů vyzvánění zvonů a po přivítání návštěvníků a úvodním slově začne v 19 hodin koncert sólového pěveckého sboru ZUŠ Teplice pod vedením Xenie Podolkhové. Netradiční prohlídka nočního kláštera se uskuteční od 19.45 do 21.45 hodin. Návštěvníci budou mít možnost objevovat krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů v oseckém klášteře za svitu svíček a v doprovodu fundovaného průvodce. V tento mimořádný den bude svícemi podtržená výzdoba doplněna výstavou liturgických předmětů, ornátů a dalších zajímavých exponátů. Čas do 22. hodiny je vyhrazen rozjímání a osobní modlitbě, na závěr zazní píseň Salve Regina.

Teplice

Beuronská kaple

24. května 2015 uplynulo přesně 150 let od položení základního kamene kláštera kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, který je součástí areálu Gymnázia Teplice (dnešní budova B). Během roku se k tomuto výročí uskuteční mnoho akcí. První z nich je Noc kostelů, která proběhne v pátek 29. května od 18 do 23 hodin. Těšit se můžete na vernisáž výtvarných prací žáků Gymnázia Teplice (od 18:30), vystoupení Duchcovského pěveckého sboru (od 19:30), hru na harmonium nebo speciální komentované prohlídky. Poprvé si také budete moci prohlédnout návrhy výmalby klášterní kaple, jejichž originály jsou uloženy v benediktinském klášteru v Beuronu.

Seumeho kapleIlustrační foto - Kardinál Vlk

Regionální knihovna se i letos připojuje k akci Noc kostelů a pro zájemce zpřístupní Seumeho kapli v Lípové ulici. Akce se koná dne 29. května 2015 od 18.00 do 23.00 hod. Na programu je od 18.00 Duchcovský pěvecký sbor (žáci pěveckých tříd pod vedením slečny učitelky Jany Boháčkové). Od 19.30 hraje Teplické jazzové trio Světové evergreeny ve složení Pavla Vasserbauer klávesy, JanKoliha flétna, saxofon a Martin Říhovský kontrabas.

Dubí a kardinál Vlk

Noc kostelů proběhne i v Dubí. Konkrétně v kostele Panny Marie v Dubí. Lidé se můžou těšit na vzácného hosta jeho eminenci kardinála Miloslava Vlka. Téma jeho přednášky, která začíná v 18:00 je: Hledáme smysl života. Po přednášce proběhne koncert Severočeské filharmonie Teplice (19:30), od 21:00 je v plánu prohlídka kostela včetně krypty. Následovat bude meditace s požehnáním a ukončení akce.