Rada města Bíliny schválila zřízení noclehárny ve městě 15. května. Nachází se v obytném domě města Bíliny v ulici Důlní, v pravé části v přízemí budovy.

Zájemce o noclehárnu se musí prokázat platným dokladem totožnosti. O ubytování v noclehárně rozhoduje službu konající strážník.

Uživatel má možnost v době, kdy využívá noclehárnu, uschovat si cenné věci a finanční prostředky u strážného konajícího službu.

V noclehárně je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Do objektu platí zákaz vnášení nežádoucích předmětů jakou jsou: výbušniny, střelné a bodné zbraně a zvířectvo.

Uživatel noclehárny je také povinen podrobit se dechové zkoušce na alkohol. V případě, že odmítne nebo bude dechová zkouška pozitivní, nebude přijat. Uživatel noclehárny se musí chovat tak, aby nedocházelo k ničení majetku, neohrožoval své zdraví a život i zdraví i životy dalších spolubydlících.

Zřizovatelem noclehárny je Město Bílina. (ks)

Jak je noclehárna otevřená:

Příjem:

od 1. dubna 30. září

od 20:00 hodin 21:30 hodin

od 1. října 31. března

od 19:00 hodin 20:30 hodin Noční klid je od 22:00 hodin 6:00 hodin, budíček v 6:30 hodin, odchod z noclehárny v 7:00 hodin.

Cena:

jedna noc v období od 1. dubna do 30. září činí 40 Kč jedna noc v období od 1. října do 31. března činí 50 Kč za jednu noc