Cena města Duchcov se uděluje jako ocenění fyzických či právnických osob za mimořádný přínos životu města, za dlouholetou aktivitu, přinášející prospěch městu Duchcov v různých oblastech, zvláště společenské, sportovní, rozvoje města, autorské, ekologické.
Podané návrhy projedná rada města a předloží k rozhodnutí zastupitelstvu.

Záchrana ženy po úrazu na Moldavě.
Ženu po nehodě při snowtubingu na Moldavě transportoval do nemocnice vrtulník