Perličkou je, že byla vyhlášena největším nakladatelstvím odborné literatury v republice Grada Publishing, jako kniha s největším odborným přínosem a čtenářským ohlasem v oblasti psychologie v roce 2009. Jejími autory jsou akademičtí pracovníci ústecké Pedagogické fakulty UJEP Slavomil Fischer a Jiří Škoda. Kniha se zabývá i novými fenomény, jako jsou závislost na facebooku, kyberšikana, stalking či chorobná posedlost vlastním vzhledem a s ní související poruchy příjmu potravy.“ (red)