Stojí na skále, což dělníkům zkomplikovalo práce. Bojovat museli nejen s tvrdým podložím, ale také s vysokou vlhkostí. Všechny stavební překážky se nakonec povedlo překonat a teplická hvězdárna dostala nový vzhled. Za náročnou rekonstrukci observatoře na Písečném vrchu v Teplicích zaplatil loni Ústecký kraj 26 milionů korun. Modernizovaný objekt se letos zařadil ke stavbám čtvrtstoletí, a to v kategorii stavba pro vzdělání.

Teplice se mají v projektu, do kterého jsou zařazeny architektonické skvosty z celé republiky, čím chlubit. Hvězdárna se dvěma pozorovacími kopulemi je teď moderní institucí popularizující astronomii a příbuzné vědy. Odbornou činnost tam sice prováděli už předtím, ale nyní pro to získali lepší podmínky.

„Přibyl zejména velký přednáškový sál s možností kvalitní projekce, prostorná chodba vybavená interaktivními panely i důstojná sociální zařízení. Zvýšila se kapacita hvězdárny a komfort pro návštěvníky,“ zmínila vedoucí krajského odboru investic Pavla Svítilová. Novinkou po rekonstrukci je pochozí střecha s vyhlídkou do okolí, na které mohou pracovníci hvězdárny uspořádat pozorování noční oblohy pro veřejnost.

Projekt Stavba čtvrtstoletí vznikl před dvěma lety a jeho autory jsou Petra Miškejová, která se věnuje stavitelství a architektuře, a producent a sociolog Stanislav Schneeweis. Stihly se do něj přihlásit už přes dvě stovky staveb z celé republiky.

„Naším cílem je dokumentovat trendy, potenciál, schopnosti a kvalitu českých architektů a stavitelů, ukázat na velikost a komplexnost oboru, který neustále posouvá hranice současných možností,“ nastínili iniciátoři projektu.

Kompletní rekonstrukce hvězdárny se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy zahrnovala novou střešní konstrukci, vybudování terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, také novou fasádu objektu včetně zateplení. „Z původní hvězdárny tu vlastně zbyly jen dvě kopule a vše mezi nimi bylo srovnáno se zemí a vystavěno znovu,“ shrnul při opětovném otevření observatoře ředitel Zdeněk Moravec.

Hvězdárna jako taková má své místo na Písečném vrchu už přes půl století. Výstavba začala v roce 1957 v rámci akce Z, kdy šlo o pozorovatelnu astronomického kroužku při Kulturním a společenském středisku v Teplicích. Dokončena byla v roce 1963, 6. července toho roku proběhlo první veřejné pozorování na pozemku před hvězdárnou, kdy skupinka lidí sledovala částečné zatmění Měsíce.

Hvězdárna je otevřena veřejnosti při pravidelných pozorováních i při mimořádných akcích. Pravidelná večerní pozorování probíhají každý pátek a sobotu za jasného počasí vždy po setmění (konkrétní časy závisí na roční době). Každé sobotní a nedělní odpoledne probíhá pozorování Slunce.

Stavby čtvrtstoletí teď v rámci ankety bude posuzovat odborná porota a určí pro jednu z nich prvenství. Další informace o projektu na http://www.stavbactvrtstoleti.cz/