„Informovali nás zástupci Vězeňské služby o investičním záměru zřídit v objektu vězení. Tuto úvahu jsme probírali v zastupitelstvu a jednomyslně jsme ji odmítli. Máme obavy o bezpečnost v obci," řekla starostka Proboštova Jana Čermáková.

Budova, kde by mohla zamýšlená věznice být, je v soukromých rukou. A je na prodej.

Mělo by v ní být až 360 vězňů, většinou typu B. (viz infobox)

Jde o lokalitu v těsné blízkosti zástavby Zemská 1 a 2 a na dohled od školy a školky. Lidé posílají na úřad rozhořčené reakce, že vězení v obci nechtějí. Po Proboštově dokonce koluje petice proti umístění vězňů. „Našim občanům toto téma není lhostejné. Chodí nám říkat své názory na úřad, píší dopisy. V drtivé většině se staví k věznici negativně. My jsme vstoupili do jednání s Ústeckým krajem a samotným Ministerstvem spravedlnosti. Seznamujeme je s našimi argumenty. Vyhlásit referendum či organizovat oficiální petici momentálně nemáme v plánu," dodala starostka.

Obec neobměkčila ani nabídka ze strany Vězeňské služby, která přislíbila obci pomoc při úklidu prostřednictvím vězňů, možnost obědů pro seniory a hlavně vznik několika pracovních míst. Vedení obce řeší umístění věznice i z pohledu územního plánu. Názor architekta Michala Panuščíka, který plán udělal, je jasný. „Doporučuji obci nesouhlasit s návrhem na monofunkční využití areálu bývalé Geoindustrie a už vůbec ne s přestavbou na vězení. Tato plocha by měla být v budoucnosti co nejvíce přístupná veřejnosti a po celý den pulzovat životem. Souhlas s přestavbou areálu bývalé Geoindustrie na věznici by možná obci přinesl okamžitý materiální efekt. Znamenalo by to ale úplnou degradaci celkové koncepce ochrany a rozvoje historických, civilizačních a kulturních hodnot Proboštova.

A to nejen v duchu Územního plánu Proboštova, ale i ve smyslu Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje," sdělil v písemném vyjádření pro obec architekt Michal Panuščík.

Vězeňská služba si vytipovává více objektů pro umístění vězňů.

HLASOVACÍ ANKETA JE POD ČLÁNKEM

Budova v areálu bývalé Geoindustrie je „jen" jedním z nich. „Objekt v Proboštově je jednou z několika možných variant, díky které by bylo možné zvýšit ubytovací kapacity Vězeňské služby. Proběhla zatím první jednání. Navíc současně probíhá prověřování, zda v této lokalitě nemá stát resp. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových objekt, který by byl pro naše účely vhodný.

V tuto chvíli je tedy velmi předčasné hovořit o tom, že v tomto objektu bude věznice," nechala se slyšet Petra Kučerová, tisková mluvčí Vězeňské služby ČR.

------------

Co můžou odsouzení ve věznici typu B?

- Ve věznici typu B s dozorem se odsouzení pohybují zpravidla pod dozorem zaměstnance Vězeňské služby ČR. Zpravidla pracují mimo věznici a v mimopracovní době mají odsouzení možnost navštěvovat různé kulturní akce mimo věznici. Vždy ovšem s dozorem. Na návštěvy mají nárok dvakrát měsíčně.

- O zařazení odsouzeného do typu věznice rozhoduje soud, který umožňuje zařazení odsouzeného do čtyř typů věznic:

A s dohledem, B s dozorem, C s ostrahou, D se zvýšenou ostrahou.