Centrum sportovní ortopedie a medicíny je nestátní zdravotnické zařízení v centru Teplic, které nabízí komplexní zdravotnickou péči.

"Nabízíme provázanou péči jednotlivých odborností: ortopeda - sportovního lékaře, fyzioterapeuta, výživového specialisty, kondičního trenéra,  osobní koučky na jednom místě," uvádí ortoped Pavel Neckař.

Zdraví člověka a lidská psychika jsou spojené nádoby, které nelze oddělovat. Odborníci se shodují, že 85% nemocí fyzického těla přímo souvisí s psychickou kondicí člověka.

"Běžně jsme zvyklí udržovat se sportem, chodíme na masáže, krásu podporujeme kosmetikou, ale stále je minimum těch, kteří pravidelně dopřávají očistu své hlavě. Pokud ovšem chcete být fit na těle, je nezbytné pracovat i na svém mentální zdraví. Ačkoliv je v českém zdravotnictví tradicí věnovat se těmto disciplínám samostatně, v Centru sportovní ortopedie a medicíny jsme tyto aktivity spojili a každý náš klient, sportovec nebo čistě jen zájemce, má nově příležitost využít služby osobní koučky," vysvětluje Petra Dolejšová, která se v novém centru věnuje právě osobnímu koučingu.

Spolu s ní je možné pracovat na jakýchkoliv osobních, vztahových či pracovních záležitostech. Jde v podstatě o prostředek jak se za krátkou dobu dostat z výchozího bodu, tedy současné situace, k vytyčenému cíli. Nejde přitom o poradenství, kde zaznívají konkrétní rady a tipy „jak na to,“ ale o psychologickou disciplínu založenou na principu hledání odpovědí uvnitř sebe.

"Možná i z toho důvodu bývá ryzí koučink klientům tak blízký. Přicházejí si při něm totiž na svá řešení sami, což má pro ně mnohem větší a hlubší význam. Při spolupráci s koučem navíc dochází k blahodárným účinkům na lidskou psychiku, což se pozitivním způsobem odráží na celkovém zdravotním stavu našich klientů," doplňuje Petra Dolejšová.

Psychické nároky kladené na sportovce jsou v dnešní době vysoké. Je to dáno i tím jak je společností negativně vnímána „prohra a neúspěch“. Dalším častým problémem, se kterým se setkáváme, je zrcadlení sportovních snů rodiče do svého dítěte, toto vede k poruše psychického vývoje dítěte.

"Pohybová aktivita člověka je nejlevnější lék. Je jednoznačně vědecky dokázáno, že správná pohybová aktivita dokáže snížit příznaky u více než tří desítek jiných onemocnění. Tím vzniká prostor pro prevenci i terapii," říká Pavel Neckař.

Změněné životní i pohybové podmínky dnešního člověka se diametrálně rozcházejí s těmi, které ho provázely od pradávna. Nízká dynamická pohybová aktivita vede k horší koordinaci pohybu u dětí a toto se podílí na riziku úrazu u dětí, kde nejčastější příčinou je nekoordinovaný pád.

"Jednostranná sportovní zátěž dítěte ve sportovním  kroužku vede k dysbalanci pohybového aparátu. Typickým výsledkem je vznik vadného držení těla nebo vývoj osové deformity páteře souhlasné s dominantní končetinou zátěží. Jednostranné sportovní zatížení s sebou přináší také vyšší míru rizika vážného poranění pohybového aparátu a tím dřívější ukončení závodní sportovní aktivity dítěte. Dnes se s tímto problémem setkáváme zejména u mladých dívek ve fotbale, florbale a basketbale. Některé sportovkyně mají určité dispozice k poranění předního zkříženého vazu, které vznikají právě nesprávným, nebo nedostatečně různorodým pohybovým vývojem," vypočítává ortoped.

Jiné sporty kladou vysoké nároky na dostatečný energetický příjem. "Je nutné si uvědomit, že rostoucí organismus musí mít vždy dostatek správných živin a minerálů nejen k úhradě sportovní aktivity, ale také k růstu a vývoji. Obzvláště těžké je to u sportovců, kteří mají s váhou problémy, ať ve smyslu nadváhy- obezity či opačně (bulimií nebo anorexie). Dnes se také více setkáváme s lidmi, kteří sportují a trpí metabolickými chorobami, či alergiemi na různé složky potravy," uzavírá Pavel Neckař.