„Smyslem celého projektu je pozitivně ovlivňovat zejména dětskou a mladou populaci převážně romské komunity. Pokud nebude majoritní společnost vychovávat mladé Romy a neustále zdůrazňovat nutnost vzdělání a potřebnost získání nějaké kvalifikace, tak zde bude mít stále více nekvalifikovaných a nevzdělaných mladých lidí, kteří nenajdou uplatnění na trhu práce, a celá společnost bude do nekonečna vydávat obrovské peníze na sociálních podporách,“ řekl při čtvrtečním slavnostním otevření centra starosta Dubí Petr Pípal.

Do tohoto prostoru by se tak měly podle starosty přesunout děti vysedávající na autobusových zastávkách a v parcích. „Je to pro ně šance, jak smysluplněji trávit svůj volný čas,“ dodal.

Komunitní centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Provozovatelem je nezisková organizace Květina. „Centrum je pro všechny generace z různých sociálních vrstev. Všichni, kdo chtějí žít aktivně, jsou vítáni,“ sdělila ředitelka Květiny Barbora Bočková. Centrum nabízí velkou multifunkční místnost pro různá setkání a klubovou činnost. V objektu se nachází poradny, kde lze s odbornicemi řešit třeba dluhové problémy či různé závislosti. Děti ocení herny, lezeckou stěnu a venkovní hřiště plné prolézaček.

Pozorka coby městská část Dubí je vyloučenou lokalitou. Právě kvůli romské populaci se Pozorce na začátku 20. let minulého století přezdívalo malý Egypt. S udržováním pořádku tam pomáhají i asistenti prevence kriminality. „Nemusíme tam už tolik řešit výtržnictví. V tomto směru dobře funguje přítomnost strážníků, asistentů prevence kriminality a dohled skrze městský kamerový systém. Ten jsme v této oblasti ještě posílili,“ uvedl velitel Městské policie Dubí Tomáš Pykal.

Podle vedení města by měl být aktivnější v řešení romské problematiky hlavně stát. „Nestačí práce na lokální úrovni, která bude vždy jen mírnit problémy v dané lokalitě, ale zásadní úlohu musí hrát stát, který musí stanovit koncepci a nastavit pravidla hry pro všechny. Chci věřit, že se jednou dočkáme opravdového řešení soužití s romskou komunitou a opravdové koncepční řešení sociálního vyloučení. Cesty jsou, ale někdo musí najít politickou odvahu a začít tento stále se prohlubující problém řešit,“ poznamenal starosta Pípal.