Nové lázně se specializují na léčbu pohybového aparátu a nervové soustavy dětí letos nově už od tří měsíců věku a denně tu lázeňskou péčí projde na 220 dětí. Jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšnost léčby je včasné zahájení rehabilitace. Základem léčby podle primáře Jana Novotného je a zůstane fyzioterapie. Intenzivní léčebná rehabilitace využívající řadu metod včetně nejznámější Vojtovy metody v kombinaci s termální minerální vodou z Pravřídla je ale postupně doplňována celou řadou nových, moderních metod a podpůrných programů, jako je například muzikoterapie, bazální stimulace, logopedie nebo hippoterapie. Skupinová terapie přešla na účinnější formu individuální, kdy se terapeut věnuje jednomu dítěti. Po zkušebním provozu nabídnou Nové lázně od 1. září jako úplnou novinku kosmický obleček, který vymysleli v centru kosmické medicíny v Rusku .

„U nás je to metoda v podstatě neznámá a také poměrně drahá. Proto jsme se rozhodli získat informace tam, kde s ní mají nejvíc zkušeností," vysvětlil primář Nových lázní Jan Novotný, proč lékařka a dvě fyzioterapeutky zamířily přímo do centra kosmické medicíny v Rusku. Získaly mezinárodní certifikát a pak už bylo možné novou metodu vyzkoušet i u nás.

Využívat kosmický oblek je vhodné, jako další způsob léčebné terapie, jen u dětí, které už mají základní pohybové návyky, aby se mohly rozvinout a zdokonalit. Nechodící dítě se díky němu chodit zázračně nenaučí a neměla by tak pro něj smysl.

„Naši dětští klienti budou mít slevu v rámci nabídkového balíčku. Zájem ze strany rodičů je, i když tuto terapii pojišťovny nehradí a za třítýdenní léčbu zaplatí 22 500 korun," řekla nám obchodní ředitelka teplických lázní Yveta Slišková.

Zatím mají v Nových lázních tři základní velikosti kosmických oblečků, z nichž jeden stojí 50 tisíc korun. Ten nejmenší je pro dvouleté děti. „V rámci léčebného pobytu jsme schopni odcvičit 6 dětí. Je poměrně složité oblek na dítě přesně nastavit a velmi individuální, záleží na diagnóze. Některé dítě v obleku vydrží chodit půl hodiny, některé déle," popsal, jak léčba probíhá, primář Novotný.

Nové lázně také obnovily hippoterapii jako doplněk rehabilitace a děti jezdí v letních měsících na koních na zahradě lázní. „Chtěli bychom zahradu víc využívat, aby to byla jako v minulosti oáza klidu a mohla být otevřena až do podvečera. Rádi bychom také opravili dopravní hřiště," nechal nás nahlédnout do dalších plánů primář Novotný.

Magic box je hit

Velmi oblíbenou se stala další novinka Magic box. Funguje jako tablet, po kterém se dá lézt, což je pro děti s handicapem přirozené a rozvíjejí tak nejen své logické myšlení a matematické znalosti, ale i morotické dovednosti. „Programy se dají dokupovat. Zatím máme českou verzi, ale budeme mít verzi i v ruštině a arabštině, protože tato klientela si naše lázně velmi oblíbila. Některé rodiče tato pomůcka tak nadchla, že ji chtějí svým dětem koupit i domů," konstatoval primář Jan Novotný.

Rodičům svých klientů se snaží v Nových lázních nabídnout i co nejlepší servis. Ve zdejším medishopu najdou kompletní nabídku všech pomůcek, které v lázních používají, je tu půjčovna kočárků a díky spolupráci s protetikou v Ústí je možné zajistit vhodné kompenzační pomůcky. Na společných neurologicko ortopedicko protetických seminářích pak vymýšlejí odborníci nové pomůcky, které by bylo možné pro léčbu dětí využívat.