Oba stromy porostou coby pomyslná čestná stráž u pomníku se jmény devíti místních občanů, obětí nacismu v letech 1938 až 1945. Obě lípy srdčité přitom doplňují liniovou výsadbu dalších třinácti stromů, jimiž jsou javory mléče. Obci přispěla na výsadbu nové zeleně Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy, a to částkou 110 250 korun.

„Výsadba v parkovacích zálivech má hned několik praktických počinů. Jednak se vylepší estetický vzhled celé ulice a zároveň se tak zlepší i životní prostředí v obci, neboť kde je zeleň, tam se lépe dýchá i žije. Navíc počasí se asi bude dál vyvíjet spíše k teplotním rekordům nad nulou než kolem ní či do příjemných dvaceti stupňů Celsia. Proto stromy až zmohutní a zkošatí, budou vrhat příjemný stín,“ uvedla starostka Proboštova Jana Čermáková.

Obec na doporučení odborníka zvolila javory coby nejméně náročnou zeleň co se výsadby a následného udržování a budoucí peče týče. Jedině u pomníku obětem nacismu, kde již nyní rostou mohutné lípy, přibyly na doplnění dvě další tak, aby celá linie nebyla narušena. Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory výsadby stromů. Uzávěrka druhého kola je 31. července. „Každá obec může o příspěvek požádat jednou za rok, maximální výše grantu činí 150 000 korun,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

(otys)