Hlavní změny se týkají úprav celého domu včetně jeho nádvoří. Např. vstupní vestibul je čerstvě vymalován, společenské místnosti, kuchyňky uživatelů a pokoje prošli menší renovací.

„Velká změna nastala také ve způsobu ubytování klientů. Dříve se azylový dům dělil na patro pro ženy a na patro pro muže, nyní je možno ubytovat manželský či partnerský pár spolu na jednom pokoji.“ Úpravy se dotkly střechy i tzv. přístěnků na nádvoří domu. „Tyto dvě budovy byly již delší čas v havarijním stavu a dokonce bylo vydáno nařízení zákaz vstupu z důvodu zřícení. Sami uživatelé se také zapojili do vyklízení těchto prostor. V budoucnu bychom zde velmi rádi zřídili technické zázemí domu, nebo menší dílnu na drobné opravářské práce, kterých je na domě potřeba stále dost,“ sdělila Zíková.

Co se nezměnilo je zapojení klientů azylového domu do úklidu ulic. „V rámci sociální rehabilitace se naši klienti zapojují také do úklidu ulic. Čistí zejména ulici Nádražní, kde sídlíme, ale také přilehlé prostory a to dle daného rozpisu služeb tj. čtyřikrát v jednom týdnu.“

Azylový dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu o nájmu nebytových prostor. Celková kapacita zařízení je 30 osob. (kos)