Vedle chirurgického pavilonu z 30. let minulého tisíciletí vyrůstá v teplické nemocnici jeho mladší sestra. Budova pro nové operační sály, JIP, ARO a centrální sterilizaci má být hotová letos na podzim. Společnost Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, za přístavbu zaplatí více než 300 milionů korun.

Původně tu měly vyrůst pouze operační sály se zázemím. Vedení Krajské zdravotní ale v průběhu stavebních prací původní plán přehodnotilo a ke dvoupodlažní budově nechalo přistavět ještě jedno patro. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Jiří Novák.

Tak bude vypadat nová budova: 

Náklady jde o největší jednorázovou investici v celé historii Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět největších nemocnic. Nový objekt pro operační sály vzniká v prostoru jižně od pavilonu F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory. Obě budovy propojí chodba. Vznikne také 89 parkovacích míst pro auta návštěvníků.

Do nových operačních sálů hodlají lékaři soustředit veškeré současné spektrum operačních výkonů, které se v teplické nemocnici provádějí. „Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a budou se zde provádět také laparoskopické zákroky,“ zmínil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Operací během roku rozhodně nemají v Teplicích málo. Špitál udělá ročně například až 200 operací žlučníku. U 50 lidí během roku řeší operativně potíže s apendixem. V současné době mají lékaři k dispozici deset sálů. Čtyři z nich budou dál využívat. Prostory zachovají pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy.

Zbývající původní sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí.

Nemocnice v lázeňském městě prochází postupnou modernizací. Od listopadu loňského roku má novou emergency, která slouží jako urgentní příjem a kam se soustředil akutní příjem všech pacientů. „Sanitkou dovezeného člověka kompletně ošetříme na jednom místě bez zbytečných převozů po areálu a hlavně ztráty času, který je v krizových situacích důležitý,“ uvedl k myšlence centralizace příjmu pacientů v ohrožení života ředitel nemocnice Tomáš Hrubý. Nový urgentní příjem za 15 milionů korun zároveň označil za jeden z klíčových provozů v nemocnici.

Investic do teplické nemocnice bylo v poslední době více. Například letos v dubnu v ní Krajská zdravotní otevřela protialkoholní záchytnou stanici, jejíž výstavba přišla na 18 milionů korun. „Počet naplánovaných akcí spojených s modernizací nemocnice rozhodně není malý. Uskutečnit by to nešlo bez podpory Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.