Základ stroje byl v minulém roce rozebrán na menší, po silnici přepravitelné díly. Ze svého původního působiště na povrchovém dole v Tušimicích byl přes tisíc tun vážící kolos přesunut 11 těžkotonážními soupravami na vzdálenost 70 km k Dolu Bílina. Zde byl rekonstruován, výrazně modernizován a úsilím 50 pracovníků kompletně přestavěn nákladem přes 201 milionů korun.

Kolesové rypadlo váží nyní přes 1200 tun, na výšku měří 27 metrů a na délku až 66 metrů. Výsuvné koleso s 13 korečky má průměr 7,5 metru.

Výkon stroje je 3 500 metrů krychlových za hodinu – pro představu je to asi 400 plně naložených nákladních aut. Celkový příkon stroje je 2000 kW, tedy obdobný, jako spotřebuje střední obec, kde je asi 250 domů.

Stroj je výsledkem práce českých konstruktérů, techniků a dělníků.

V době ekonomické krize je úspěšné vyzkoušení nového stroje velice pozitivním signálem. Domácí energetika s vyváženým energetickým mixem založená na využívání domácích surovin je velkou příležitostí pro český strojírenský průmysl.

V následujících dvou týdnech se kolesové rypadlo vydá na cestu dlouhou zhruba půl kilometru, na jejímž konci bude jeho první pracovní pozice na těžbě skrývky Dolu Bílina.

Severočeské doly Chomutov (SD) slaví v letošním roce 15 let od svého založení. SD jsou největší těžební firmou v České republice, která těží téměř polovinu veškerého u nás produkovaného hnědého uhlí. Protože hnědé uhlí je palivem pro výrobu zhruba dvou třetin výroby elektrické energie, tak lze říci, že uhlí z SD je základem zhruba 1/3 domácí produkce elektřiny.

Důl Bílina je nejhlubším povrchovým dolem v České republice – s hloubkou kolem 250 m. Dno dolu se prakticky nachází na úrovni hladiny Baltského moře.

Uhlí z dolu Bílina je nejkvalitnější a nejvýhřevnější nízko–sirnaté domácí hnědé uhlí.

Důl Bílina bude po roce 2012 zásobovat nejmodernější českou uhelnou elektrárnu Ledvice, která bude mít nadkritické parametry a vysokou účinnost téměř 43%.

Vytěžitelné zásoby hnědého uhlí v lokalitě Dolu Bílina, včetně zásob za stávajícím limitem těžby v lidmi neobydleném prostoru, dosahují téměř 300 milionů tun a vystačí zhruba do roku 2050.