Stavba Severočeské vodárenské společnosti (SVS) je koordinována s investiční akcí obce, která plánuje provést kompletní obnovu komunikace.

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z PVC průměru 90 mm, uvedeným do provozu v roce 1972. „Řad je již dožilý a poruchový. V souběhu s vodovodem je vedena kanalizace, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stavební práce byly zahájeny v pondělí. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června.