Novosedlice letos chtějí například opravit ulici Drahenská či zušlechtit hřiště u místní mateřské školy. Na tyto akce by rádo vedení od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získalo dotace. „Oprava ulice Drahenská bude kompletní tedy včetně podloží a povrchu. Předpokládaná cena je asi 2,3 milionů, dotace je možná až do 1 milionu Kč," řekl starosta Bartůněk a dodal: „Dětské hřiště u mateřské školy chceme opravit tak, aby bylo dobře přístupné pro maminky s kočárky. Vyměníme dosluhující oplocení a provedeme terénní úpravy. V budoucnu bychom chtěli vyměnit i herní prvky. Dotace by mohla být až ve výši 400 tisíc. Celkem přijde rekonstrukce na 700 tisíc. Obě tyto akce provedeme i pokud nezískáme dotace."

Nový kabát by měl letos dostat běžecký ovál a doskočiště na hřišti u základní školy.

Vedení obce už i podalo žádost na Ústecký kraj na opravu kulturní památky boží muka. Památka se nachází u hřbitovní zdi. „Boží muka si zaslouží zrestaurování. Chtěli bychom se co nejvíce přiblížit původní podobě," dodal starosta.

Loni dokončily Novosedlice rekonstrukci fasády jedné z historických dominant obce a to obecního domu ul. Gorkého č.p. 272. Zachovány a obnoveny byly původní fasádní prvky, včetně nápisů a jeleního paroží. Současně s fasádou dělníci opravili obě střešní kopule a ostatní klempířské prvky.

„Letos bychom chtěli opravit další fasádu u jiného obecního domu" pronesl starosta Novosedlic Radoslav Bartůněk.

Zvýšit by se měla bezpečnost v obci. Novosedlice chtějí totiž pořídit kamerový systém. „Dlouho o něm přemýšlíme. Měl by čítat až 24 kamer. Operační pult umístíme na úřadě a propojen bude s Městkou policií Dubí, se kterou máme smlouvu. První fáze, tedy pořízení asi osmi kamer, proběhne ještě letos," sdělil místostarosta Novosedlic Štěpán Türb.